Trong nền kinh tế thị trường với tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhiều sự cạnh tranh như hiện nay, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để phát triển kinh doanh, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu xây dựng uy tín với bạn hàng, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối tác, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ai cũng hiểu rằng cần phải có tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sự chuẩn bị tốt nhất về mọi tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mặt. tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Xây dựng thương hiệu một cách chuyên tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nghiệp không nằm ngoài mục đích chung tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ấy. tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hiệu hàng hoá cho sản phẩm dịch tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vụ của mình là một việc làm tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần thiết, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi vì nhãn hiệu hàng hoá là tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là tài sản vô giá của mỗi tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu doanh nghiệp trên thị trường

Tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, khi giải quyết các vấn đề liên tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu quan đến việc nhượng quyền thương hiệu, tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu các doanh nghiệp thường rất lung túng, tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu trong quá trình đàm phán và thực hiện thủ tục nhượng quyền

 

latest news

30/11/2015 Công ty Luật TNHH bizconsult được tạp chí ALB xếp hạng trong 15 công ty luật lớn nhất Việt Nam số ra tháng 11/2015

Công ty Luật TNHH bizconsult được tạp chí ALB xếp hạng trong 15 công ty luật lớn nhất Việt Nam số ra tháng 11/2015

Công ty Luật TNHH bizconsult vừa được tạp chí ALB xếp hạng trong 15 công ty luật lớn nhất Việt Nam số ra tháng 11/2015[+]

07/04/2015 CÔNG TY LUẬT BIZCONSULT TRONG MẠNG LƯỚI PHÁP LÝ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

CÔNG TY LUẬT BIZCONSULT TRONG MẠNG LƯỚI PHÁP LÝ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ DÀNH CHO CÁC HÃNG LUẬT THÀNH VIÊN CỦA MACKRELL SỬ DỤNG TRONG LIÊN LẠC/WEBSITE/KHU VỰC NỘI BỘ VÀ HỒ SƠ CHUYÊN ...[+]

bizconsult là công ty tư vấn luật năng động, phát triển không ngừng và được đánh giá là một trong những công ty tư vấn luật danh tiếng nhất Việt nam. Uy tín cao của Công ty đã được công nhận trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, thành lập và tổ chức doanh nghiệp, mua bán và hợp nhất doanh nghiệp, tài chính và ngân hàng, hợp đồng, chứng khoán, sở hữu trí tuệ. Công ty tuyển dụng các kỹ năng chuyên nghiệp của các luật sư, chuyên gia tư vấn kinh doanh, đại diện sở hữu trí tuệ, chuyên gia tư vấn thuế và tài chính có trình độ chuyên môn cao và đa dạng để tư vấn và cung cấp những giải pháp toàn diện về các vấn đề của khách hàng. Luật sư và chuyên gia tư vấn của Công ty là thành viên của Đoàn Luật sư Việt nam và các hiệp hội chuyên nghiệp khác, được đào tạo với những bằng cấp có uy tín như thạc sỹ và cao học luật, khoa học kỹ thuật, thương mại và quản trị kinh doanh của các trường đại học tại Việt nam và nước ngoài. Luật sư và chuyên gia tư vấn của Công ty đều là những chuyên gia trong lĩnh vực hành nghề của họ với nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn cho các khách hàng của Công ty gồm các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nhân Việt nam và nhà đầu tư nước ngoài.